Басылымдар

Конференция мақалалар жинағы

Форумға қатысушылар Thomson Reuters-те индекстелетін материалдар жинағында жариялау үшін мақалаларын тапсыра алады. Мақалаларды тапсыру шарттарын осы сілтеме арқылы табуға болады.

EHELF-2018-ге қатысуға тіркеу жарнасын төлеу жыл сайынғы конференция материалдарында сіздің мақалаңыздың жариялануына кепілдік бермейді. Барлық мақалалар қосарлы 2 этапты тексеру арқылы өтеді.

Өткен жылдардағы материалдар жинақтарымен берілген сілтемелерде танысуға болады:

Конференция мақалалар жинағы 2017: Жоғары оқу білім беру орындарын басқару, мемнеджмент және көшбасшылық

Конференция мақалалар жинағы 2016: Жоғары білім беру және экономика модернизациясы: инновациялық және кәсіпкерлік жоғары оқу орындары

Конференция мақалалар жинағы 2015: XXI ғасыр түлектерінің құзыреттері мен қазіргі еңбек нарығы

Конференция мақалалар жинағы 2014: Табысты университет: құру жолдары

Конференция мақалалар жинағы 2013: Жоғары білім саласындағы ғалами тенденциялар және олардың аймаққа ықпалы

Конференция мақалалар жинағы 2012: Ғылыми-зерттеулерді және білім беруді басқару

Сонымен қатар Назарбаев Университеті репозиториінің сайтында таба аласыз.