Халықаралық келісімдерді үйлестіру Офисі

СЕССИЯ 1: НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІНДЕ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СЕРІКТЕСТІКТЕР АЯСЫНДА КӨРСЕТІЛГЕН ҚЫЗМЕТТЕР ТРЕНДТЕРІНІҢ ЭВОЛЮЦИЯСЫ

Департамент: Халықаралық келісімдерді үйлестіру Офисі

Қысқаша сипаттамасы: Назарбаев Университетіндегі халықаралық серіктестіктердегі қызмет көрсетілулердің тренд эволюциясы. Осы сессия барысында қатысушылар Назарбева Университетінде халықаралық серіктестіктердің құрылғанынан бастап ынтымақтастық салаларының қалай дамығаны туралы және университеттер арасындағы халықаралық серіктестердегі әлемдік трендер туралы біледі.

Мақсатты аудитория: Университеттердегі академиялық, ғылым және әкімшілік бағыттар өкілдері: Университетет басқармасы, Декандар, профессорлар құрамы. Ғылым қызметкерлері.

СЕССИЯ 2: БАЙЛАНЫС СЕРІКТЕСТІКТІ ДАМЫТУ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ: НАЗАРБАЕВ УНИВЕРСИТЕТІНІҢ ТӘЖІРИБЕСІ

Департамент: Халықаралық келісімдерді үйлестіру Офисі

Қысқаша сипаттамасы: Қоммуникация серіктестікті дамыту және қолдау элементі ретінде : Назарбаев Университетінің тәжірибесі. Осы сессия барысында біз Назарбаев Университетінің серіктестіктерді дамыту және қолдау туралы тәжірибесімен бөлісеміз. Сессияда арнайы құрастырылған және қолданылып жүрген коммуникация құралдары таныстырылады.
Мақсатты аудитория: Халықаралық серіктестіктерді дамыту және жылжыту мақсаттарымен айналысатын бөлімдері үшін, университеттердегі халықаралық келісімшарттарты үйлестіру офистері үшін